Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγ/κού υλικού(αντιμικροβιακοί και αντιμυκητιακοί τάπητες χειρουργείου) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγ/κού υλικού(αντιμικροβιακοί και αντιμυκητιακοί τάπητες χειρουργείου) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/02/2024 13:32
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/02/2024 13:32
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2545
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ0142027218
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
24REQ014207491
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
794
Αριθμός Απόφασης:
780
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Χειρουργείο

Παρατηρήσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.271372

Κωδικοί CPV

  • (24455000-8): Απολυμαντικά

Υπό Προμήθεια Είδη