Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγ/κού υλικού(ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2582 01/03/2024 10:58 05/03/2024 11:00
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ρητίνης και θερμικό λευκό ρολό για τον κλίβανο του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2580 29/02/2024 12:18 05/03/2024 11:00
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μη μη αναλώσιμου υλικού (βάση τροχήλατη) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2576 26/02/2024 14:27 08/03/2024 11:00
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού (θερμοντουλάπα υγρών) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2575 26/02/2024 14:17 08/03/2024 11:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού(φρέζες,πλάκες) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2581 01/03/2024 10:52 01/03/2024 14:00
Επαναληπτική έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιχειρίδας για τα μόνιτορINGINITY DELTA & VISTA 120 του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2579 28/02/2024 13:49 01/03/2024 11:00
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού(gamma nail) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2578 28/02/2024 10:47 28/02/2024 14:50
Επαναληπτική έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού (νευροδιεγέρτης νευρομυϊκού αποκλεισμού) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2577 26/02/2024 14:37 01/03/2024 11:00
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού(βίδες αυλοφόρες) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2574 26/02/2024 13:58 26/02/2024 14:58
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού(βίδες αυλοφόρες,οδηγοί) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2573 26/02/2024 13:49 26/02/2024 14:50
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (εξωτερικός ποϊοτικός έλεγχος αιμοδοσίας) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2572 23/02/2024 13:55 27/02/2024 11:00
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγ/κού υλικού(κυκλώματα απομάκρυνσης ηλεκτρ/κού καπνού κλπ εργαλεία χειρουργείου) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2571 23/02/2024 13:41 28/02/2024 11:00
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού( GAMMA NAIL) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2570 23/02/2024 13:31 23/02/2024 14:33
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων(συστήματα ταυτοποίησης για σταφυλόκκοκο, μικρόκοκκο και σχετικά είδη) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2569 23/02/2024 13:19 27/02/2024 11:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >