Διαγωνισμός

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (GAMMA NAIL)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (GAMMA NAIL)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/07/2022 12:52
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/07/2022 12:52
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/07/2022 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1996
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011019674
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
4570/28-7-2022
Αριθμός Απόφασης:
4569/2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Κωδικοί CPV

  • (33141700-7): Ορθοπεδικά υλικά

Υπό Προμήθεια Είδη