Διαγωνισμός

: Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγ/κού υλικού(κασέτες μέτρησης αερίων αίματος για τον αναλυτή αερίων I-STAT 1) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τίτλος - Περιγραφή:
: Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγ/κού υλικού(κασέτες μέτρησης αερίων αίματος για τον αναλυτή αερίων I-STAT 1) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/02/2024 14:09
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/02/2024 14:09
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2546
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014208895
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
24REQ014208901
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
799
Αριθμός Απόφασης:
797
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΠ

Παρατηρήσεις

ΜΕ  ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ

Κωδικοί CPV

  • (33190000-8): Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα

Υπό Προμήθεια Είδη