Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6κιλ.)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6κιλ.)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/02/2024 11:53
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/02/2024 11:53
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/02/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2548
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
0889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014220420
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
864
Αριθμός Απόφασης:
856
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Παρατηρήσεις

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Pa 6Kg(Τεμ.66)

Κωδικοί CPV

  • (50413200-5): Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Υπό Προμήθεια Είδη