Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού(ηλεκτροκίνητος μηχανικός οδηγός ενδοοστικής έγχγυσης) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού(ηλεκτροκίνητος μηχανικός οδηγός ενδοοστικής έγχγυσης) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2024 14:19
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2024 14:19
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/02/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2550
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1841
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014229668
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
24REQ014229712
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
901
Αριθμός Απόφασης:
896
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Χειρουργείο, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Κωδικοί CPV

  • (33192000-2): Ιατρικές προμήθειες

Υπό Προμήθεια Είδη