Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιχειρίδας για μόνιτορ του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιχειρίδας για μόνιτορ του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/02/2024 13:24
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/02/2024 13:24
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2553
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014236181
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
925
Αριθμός Απόφασης:
920
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Τεχνικού

Κωδικοί CPV

  • (31720000-9): Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

12/02/2024 11:00 14/02/2024 11:00


Υπό Προμήθεια Είδη