Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας (καπάκια μπωλ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας (καπάκια μπωλ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/02/2024 14:23
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/02/2024 14:23
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2554
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1381,1899
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014234973
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
24REQ014237110
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
936
Αριθμός Απόφασης:
919
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Αποθήκες

Κωδικοί CPV

  • (39830000-9): Προϊόντα καθαρισμού

Υπό Προμήθεια Είδη